, rodzaje niepełnosprawności ruchowej 

rodzaje niepełnosprawności ruchowej

piotr valley

Temat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - pytanie
Ostatnio spotkałam się w ww instytucji z następującym problemem: moja znajoma jest osobą przewlekle chorą, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (została uznana za okresowo całkowicie niezdolną do pracy), jakiś czas temu dowiedziałam się, że PCPR udziela osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci dofinansowania zakupu różnego rodzaju sprzętów np. kuchenek, pralek oraz innych elementów wyposażenia itp. Dowiedziałam się, że dla osób z takim orzeczeniem ... zasadzie oni udzielają dofinansowania jedynie osobom z niepełnosprawnością ruchową. Kiedy zapytałam na jakiej podstawie dokonują takiej selekcji usłyszałam, że na podstawie wewnętrznego zarządzenia. Zdziwiło mnie to zwłaszcza, że wiem o osobach, które korzystają z takich dofinansowań a bynajmniej nie są niepełnosprawne ruchowo. Zastanawia mnie czy to tajemnicze zarządzenie zgodne jest z obowiązującym prawem... Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem?...
Źródło: lubartow24.pl/forum/viewtopic.php?t=951Temat: Zdrowie a adopcja-przez osobę niepelnosprawną-czy możliwa???
najlepiej się orientują jakiego rodzaju niepełnosprawność jest czynnikiem wykluczającym adopcję. Pozrawiam i głowa do góry
Źródło: nasz-bocian.pl/phpbbforum/viewtopic.php?t=45051


Temat: Wypełnienie kwestionariusza do zasiłku pielęgnacyjnego
Ja wlasnie tez musze wypelnic i w koncu oddac. Zamierzam wpisac w: 1. W sumie to nie wiem, ale to chyba oczywiste, jak pomaga sie zdrowemu ruchowo dziecku, ten podpunkt jest postrzeny przy innych rodzajach niepelnosprawnosci, bo w koncu ubiegami sie o przyznanie niepelnosprawnosci. U naszych dzieci polega ona na tym, ze moga chozdic ale nei moge jasc pewnych rzeczy, dotykac itd....
Źródło: atopowe-zapalenie.pl/forum/viewtopic.php?t=2237


Temat: List otwarty do MEN-u
" />Zachęcam Was do zapoznania się z projektem ustawy z dn.18.04.2010 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad dzaiałania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości ... 2. niewidomych i słabowidzących; 3. z niepełnosprawnością ruchową; 4. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 5. z niepełnośprawnościami sprzężonymi; 6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym." Nie ma...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12002


Temat: kwalifikacje do pracy w sosw
... 2) niewidomych i słabowidzących; 3) z niepełnosprawnością ruchową; 4) z autyzmem; 5) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; 6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0467.htm Dlaczego więc nagle internat dla...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4306


Temat: zdrowie fizyczne (niepełnosprawność) kandydatów do adopcji
w watku "niepelnosprawnosc ruchowa mamy" Zastanawia mnie czy mogłaby adoptować np taka Joni Eareckson- Tada. Przecież to też osoba niepelnosprawna w stopniu znacznym wymagająca asystentki, a jednoczesnie Czlonek Kongresu USA i szefowa fundacji, szczęsliwa męzatka i posiadaczka wygodnego domu i samochodu Niepelnosprawnosc nie ma jednego oblicza...
Źródło: nasz-bocian.pl/phpbbforum/viewtopic.php?t=11718


Temat: Masz wybór: integracyjna czy zwykła?
" />A teraz coś ku pokrzepieniu rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Coś się zaczęło dziać dobrego. Miejmy nadzieję, że dotrze taka informacja do wszystkich odpowiedzialnych za nauczanie, przyjęcie do szkoły i jej dostosowanie do potrzeb każdego ucznia . MENiS rozsyła do szkó publikację książkową : Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej.Poradnik dla nauczycieli szkó ogólnodostępnych. Praca zbiorowa pod red.M.Loska,D.Myślińskiej, W-wa 2005. Zawarte są tam bardzo ciekawe i ważne informacje, spostrzeżenia: Każdy ma prawo do bycia akceptowanym przez innych. Jesli takie same wymagania stawiane są również osobom niepełnosprawnym, to znają one swoją wartość, wiedzą, ... uzdolnień i rozwinięcie umiejetności pozwalających na zdobycie samodzielności życiowej. Niepełnosprawność ruchowa ogranicza mozliwość samodzielnego zdobywania doświadczeń i rozwijania własnej aktywności(...). Rolą osób i instytucji opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym jest stworzenie takich warunków do rozwoju, by niwelować skutki niepełnosprawności.Polega to na odpowiednim przystosowaniu najbliższego otoczenia, dobór właściwego oprzyrządowania i taką organizację kształcenia, by dziecko jak najpełniej mogło wykorzystać i rozwinąć swój potencjał. Dla dziecka w wieku szkolnym naturalnym środowiskiem, obok rodziny, jest społeczność szkolna.(...) Kształcenie dzieci niepełnosprawnych ruchowo w szkołach ogólnodostępnych pociąga za sobą konieczność zaplanowania i zorganizowania edukacji zależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności tego konkretnego ucznia, (...) oddziaływaniem na wszelkie sfery funkcjonowania ucznia, tak by stymulować jego rozwój ruchowy, poznawczy i społeczno-emocjonalny. W organizacji edukacji pamiętać trzeba o zapewnieniu dziecku niepełnosprawnemu ruchowo odpowiednich...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=664


Temat: Twoje prawa w samolocie
" />Niepełnosprawni pasażerowie samolotów podróżujący po Unii Europejskiej będą mieli zapewnione prawo do bezpłatnej opieki na lotnisku oraz w samolocie. Zgodnie z zaproponowanym w lutym przez Komisję Europejską przepisem, osobom niepełnosprawnym będzie przysługiwała tego rodzaju pomoc, jeśli wcześniej o swoich potrzebach uprzedzą obsługę lotniska. Na początku października 2005 r. przepisy te zostały zaakceptowane przez ministrów Unii Europejskiej, ale aby weszły w życie, konieczna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego. Wprowadzenie zaproponowanych przepisów ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych w transporcie lotniczym. W myśli proponowanych przepisów nie byłoby możliwe odmówienie komukolwiek wejścia na pokład samolotu z powodu jego niepełnosprawności. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, w których zagrożone zostałoby bezpieczeństwo lotu oraz gdy samolot byłby za mały lub w inny sposób niedostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W takich wypadkach pasażerowi należy umożliwić bezpłatną rezerwację miejsca na inny lot lub zapewnić pełny zwrot kosztów biletów. Zgodnie z proponowanymi przepisami obowiązek zapewnienia opieki pasażerom z obniżoną sprawnością ruchową należał będzie do służb zarządzających lotniskiem. Służby te będą jednak miały prawo obciążyć kosztami obsługi niepełnosprawnych pasażerów linie lotnicze, proporcjonalnie do liczby pasażerów danej linii obsługiwanej przez lotnisko. W przepisach uwzględniono także sytuacje,...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=972


Temat: Piesi przed przejściem i na przejściu.
...
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=12830


Temat: Ustawa o transporcie publicznym
najmniej 2 drzwi dostępnych dla pasażerów; wymóg ten nie dotyczy autobusów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej;"
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=3962


Temat: I MŚ w Siatkówce Osób Głuchych i Niedosłyszących - 2008
...Nie jestem Andrzeju pewien, ale wydaje mi się, że określenie "siatkówka osób niepełnosprawnych" odnosi się do osób niepełnosprawnych ruchowo - dzieli się na siatkówkę na siedzącą oraz wersję stojącą, obłożoną szczegółowym regulacjami dotyczącymi minimalnego stopnia niepełnosprawności (wyrażonej w procentach) dotyczących każdego zawodnika jak i całości drużyny. Mistrzostwa o których piszesz, to zawody osób głuchych i niedosłyszących. Posprawdzałem dokładnie. Prawda leży pośrodku. Generalnie, nie ma takiej dyscypliny sportowej jak "siatkówka osób niepełnosprawnych". Natomiast w "siatkówkę" jako dyscyplinę sportu, mogąś grać "osoby niepełnosprawne" stąd w wielu tekstach stosowane jest takie pojęcie - przeskok myślowy, że mówimy o "siatkówce dla osób niepełnosprawnych". Przy czym osoby niepełnosprawne nie grają w "siatkówkę" (to jest domena osób pełnosprawnych), ale w jej odmiany, różne, w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Co ważne, żadna z odmian siatkówki dla osób niepełnosprawnych, nie zawiera w swojej nazwie słowa "niepełnosprawny" (lub innej jego formy) . I tak, mamy następujące dyscypliny siatkarskie dla osób niepełnosprawnych: 1. "standing volleyball" (polskie "siatkówka na stojąco") 2. "sitting volleyball" (polskie "siatkówka na siedząco") Obydwie dyscypliny uprawiają osoby ogólnie mówiąc "niepełnosprawne ruchowo" 3. "hearing impaired volleyball" (tu jest właśnie problem z tym co po ... widzenia "głuchota" czy "niedosłyszenie" jest "niepełnosprawnością". Dla pocieszenia powiem tylko, że to nie są jeszcze wszystkie "odmiany siatkówki dla niepełnosprawnych" - a z każdym następnym poszerzeniem, sytuacja coraz bardziej się komplikuje......
Źródło: forum.siatka.org/viewtopic.php?t=1004


Temat: 10 pytań o szkołę integracyjną
" />1. Integracja w szkole. Na czym polega to zjawisko? Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek umożliwiających im dorastanie i naukę w ... dzieci trafiają do klas integracyjnych? Szkoły, które opowiadają się za pełną integracją włączają do klas uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ostatnich latach zmniejsza się liczba dzieci poruszających się na wózkach. Najliczniejsze są dwie grupy dzieci: niepełnosprawne intelektualnie, a wśród nich dzieci z pogranicza upośledzenia i z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym oraz dzieci z zaburzeniami w zachowaniu (liczna grupa dzieci z ADHD) oraz zaburzeniami słuchu i wzroku oraz przewlekle chore. 3. Czy w jednej klasie są dzieci z tym samym schorzeniem? Dobieramy klasy tak, aby byli w nich uczniowie z różnymi rodzajami schorzeń. Nie tworzymy enklaw dla dzieci na wózkach czy dzieci z niedosłuchem. To zaprzeczałoby idei integracji. Na 530 uczniów naszej szkoły - podstawowej i gimnazjum - 99 to dzieci niepełnosprawne. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym jest 3-5 niepełnosprawnych. 4. Czy program nauczania w klasach integracyjnych różni się od tego w klasach zwykłych? Nie ma różnic w ... niepełnosprawnych. 5. Jakie zajęcia wspomagające oferuje szkoła uczniom niepełnosprawnym? Dzieci niepełnosprawne przychodzą do szkoły z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zawiera zalecenia do objęcia ich różnymi formami wspomagania. Prowadzimy: terapię motoryki ręki, matematyczną, usprawnianie mowy, terapię integracji sensorycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rehabilitację ruchową. 6. Czy między dziećmi zdrowymi a niepełnosprawnymi często wybuchają konflikty? Utarczki, przepychanki, kłótnie zdarzają się w każdej klasie. Jeśli nasila się agresja, rozmawiamy z rodzicami, stwarzamy możliwość uzyskania porady u terapeuty albo psychologa dziecięcego. 7. Czy dzieci niepełnosprawne domagają się ulgowego traktowania? Każde dziecko - sprawne czy nie - szuka czasem sposobu na nieodrabianie lekcji czy "wywinięcie" się od klasówki. Bywa, że dzieci niepełnosprawne przyjmują postawę roszczeniową, licząc na ulgowe traktowanie. Współpracujemy i w tym zakresie z rodzicami, aby przesadnie nie wyręczali swoich pociech, uczyli je samodzielności, umiejętności proszenia i dziękowania za pomoc. 8. W jaki sposób szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych? Merytorycznie - wszyscy nasi nauczyciele zostali przeszkoleni w metodach nauczania w klasach integracyjnych z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Technicznie - zamontowaliśmy podnośnik, windy, drzwi do szatni na fotokomórkę, toalety dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Medycznie i higienicznie - ... zainteresowań, gdzie wszystkie chętne dzieci mogą rozwijać swoje pasje (koła przyrodnicze, matematyczne, chemiczne, fizyczne i inne). Nasi niepełnosprawni uczniowie biorą udział w zawodach sportowych, cotygodniowych zajęciach tańca integracyjnego oraz na pływalni. Mamy własny bus przystosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych, który prócz dowozu do szkoły, umożliwia wspólne wyjścia do kina, teatru czy na basen z kolegami z klasy. 10. Czy rodzice chętnie umieszczają swoje dzieci w klasach integracyjnych? Rodzice dzieci niepełnosprawnych w takich klasach widzą szansę na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Wątpliwości mają czasem rodzice dzieci sprawnych. Boją się niższego poziomu nauczania, faworyzowania dzieci niepełnosprawnych, a wysługiwania się zdrowymi. Obawy rozwiewamy, wskazując zalety systemu: budowanie wzajemnej tolerancji, empatii i asertywności, pomaganie sobie w przełamywaniu słabości i ograniczeń, naukę rozwiązywania konfliktów. Na pytania odpowiadały: Dyrektor...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=792


Temat: Fretkoterapia
... zaś niewłaściwe potraktowanie fretki może ją przestraszyć i wywołać u niej reakcje obronne. Tak więc, fretki wykorzystywane we wszelkiego rodzaju terapiach muszą być specjalnie wybrane, muszą to być osobniki spokojne, których...
Źródło: fretki.org.pl/forum_new/viewtopic.php?t=10158


Temat: [Katowice] Niepełnosprawni, kobiety z wózkiem - co z nimi?
barier". Był też "Kraków bez barier". Teraz pora na "Katowice bez barier". Na śląski grunt akcję przeniosło, we współpracy ze stowarzyszeniem, biuro ds. niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego i pozbawiony barier architektonicznych budynek Altus. - Celem plebiscytu jest wyłonienie i promowanie pozytywnych wzorców, budynków i miejsc, które są w pełni przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wyjaśnia Marta Cała z Altusa, koordynatorka projektu. - Pozytywnych przykładów jest na szczęście coraz więcej, ale ogólna sytuacja nadal jest dramatyczna, także w naszym regionie - mówi Łukasz Strączek, dyrektor Centrum Integracja w Katowicach, pomagającego niepełnosprawnym odnaleźć się na rynku pracy. O skali zadania, które jest dopiero do wykonania, niech świadczy fakt, że nawet budynek Sejmu RP do niedawna naszpikowany był barierami. Niepełnosprawnym posłom i Integracji do zmian udało się doprowadzić dopiero w tym roku. Problemy wynikają często z niewiedzy projektantów i właścicieli obiektów. - Niektórzy myślą, że wystarczy podjazd, a przecież niepełnosprawność nie kończy się na dysfunkcjach ruchowych! Dla słabo ... uczy niepełnosprawnych, jak radzić sobie z taki barierami. - Oczywiście wolałbym nie musieć tego robić. Zanim jednak usuniemy wszystkie bariery, miną lata, musimy sobie jakoś radzić - uśmiecha się. Z okazji ... dla potrzeb osób niepełnosprawnych Integracja będzie przyjmować do końca grudnia. W styczniu kandydatom przyjrzy się komisja złożona z osób o różnym rodzaju niepełnosprawności. Obiekty, które spodobają się najbardziej, zostaną obdarzone tytułem Instytucji Przyjaznej Niepełnosprawnym. Szczegóły akcji pojawią się niebawem na stronie www.integracja.org. http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35 ... inuje.html
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=649


Temat: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
" />Uprawnienia Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne akty prawne przewidują szereg uprawnień, z których wymienię tylko najważniejsze. Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mają prawo do starania się ... do i z zakładu leczniczego (rehabilitacyjnego). Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oprócz wyżej wymienionych uprawnień mają prawo do odliczania od podstawy opodatkowania kosztów używania samochodu osobowego na dojazdy związane z zabiegami leczniczo - rehabilitacyjnymi do wysokości 2 280 zł (2007 r.) oraz do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych po przepracowaniu roku po dniu ustalenia tego stopnia niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne ... kierowcę łagodzi kłopoty związane z dodatkowymi badaniami lekarskimi. Osoby po przeszczepie serca (płuca) mogą uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Należy we wniosku podkreślić fakt dokonanej transplantacji oraz nieodwracalność zabiegu. ... przebieg rehabilitacji jest inny w miarę upływu lat. 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst ujednolicony 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. nr 139 poz. 1328) 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 200 nr .9 poz..861 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ... publicznego transportu zbiorowego (DZ.U. 02.175.1440 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 02..179.1495 z późn. zm.) 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. 04,67,616) 9. Rozporządzenie nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. U. UE.L.06.204.1)
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=2160